ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ

Forums Sri Guru Granth Sahib ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ

 • Post
  Karnail Singh
  Participant
  IN
  ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ : ( srigranth.org 920)

  ਆਵਹੁ ਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਹੋ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥
  ਬਾਣੀ ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਸਿਰਿ ਬਾਣੀ ॥
  ਜਿਨ ਕਉ  ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥
  ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ  ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਜਪਿਹੁ ਸਾਰਿਗਪਾਣੀ ॥
  ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ  ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਏਹ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥੨੩॥
  ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ  ਹੋਰ ਕਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥
  ਬਾਣੀ ਤ ਕਚੀ  ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥
  ਕਹਦੇ ਕਚੇ  ਸੁਣਦੇ ਕਚੇ ਕਚੀ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ॥
  ਹਰਿ ਹਰਿ  ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ॥
  ਚਿਤੁ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਿ ਲਇਆ  ਮਾਇਆ ਬੋਲਨਿ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ  ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥੨੪॥….

  ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵੋ ਜੀ।

  • Karnail Singh
 • You must be logged in to reply to this topic.